TDJ Foundation działa od 2012 roku z inicjatywy Tomasza Domogały, będącego właścicielem firmy rodzinnej TDJ S.A. Wierząc, że inwestycja w edukację i rozwój jest najwyższą wartością dla społeczeństwa, fundacja dąży do zwiększenia możliwości dzieci i młodzieży w tym zakresie poprzez realizację projektów i inicjatyw opartych na czterech filarach: wartościach, kompetencjach, pasjach i rodzinie. Jej programy edukacyjne i rozwojowe, liczne warsztaty, wyjazdy i stypendia są dedykowane młodym osobom, przede wszystkim dzieciom pracowników TDJ i spółek portfelowych.

MISJA
Wspieranie dzieci, młodzieży i rodzin w rozwijaniu kompetencji i odkrywaniu pasji, by mogli świadomie i odpowiedzialnie budować swoją przyszłość, służąc innym.

NASZE CELE

  • Odkrywanie pasji i rozwijanie kompetencji dzieci i młodzieży poprzez tworzenie i realizację projektów.
  • Wspieranie rodzin w wychowaniu dzieci w oparciu o wartości chrześcijańskie poprzez działania fundacji.
  • Bycie ekspertem w dziedzinie edukacji i rozwoju.