Szkolenie tutorskie - Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów-Wolontariuszy
Cześć! Cieszymy się, że chcesz razem z nami działać na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży :) Wypełnij uważnie poniższy formularz. Poprawność danych jest bardzo istotna, bo dzięki temu będziemy mogli skontaktować się z Tobą w kolejnych etapach rekrutacji. Projekt Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów-Wolontariuszy sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Masz pytania? Skontaktuj się z nami: +48 665 780 355 | marta.lewandowska@tdj.pl
Chcemy Cię lepiej poznać, więc opowiedz nam o tym, co jest dla Ciebie ważne, co lubisz, co Ci pomaga w rozwoju, a co przeszkadza, kogo podziwiasz, o czym marzysz. Nie musisz odpowiadać na wszystkie pytania. Są one jedynie wskazówką.
Informujemy, że: Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 1A, 40-202 Katowice ; KRS: 0000294837, NIP: 9542619605, REGON:240798176. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@tdj.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - uzasadniony interes Administratora (w celu organizacji i prowadzenia projektu Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów-Wolontariuszy) oraz na podstawie art. 6ust. 1 lit. b) - umowa wolontariacka oraz czynności zmierzające do jej zawarcia z wybranymi uczestnikami. Zgoda na przetwarzanie wizerunku może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczną na adres iod@tdj.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody w przypadku wizerunku oraz nie dłużej niż 5 lat od zakończenia projektu Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów-Wolontariuszy w przypadku pozostałych danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi IT, firmy ubezpieczeniowe, firmy świadczące usługi księgowe, prawne,podmioty świadczące usługi hotelarskie oraz inne podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w procesie rekrutacji i prowadzenia projektu Młodzi na rzecz młodych:Śląska Szkoła Tutorów-Wolontariuszy. Informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.