Zgłoszenie do Kadry Tutorskiej
Dane kontaktowe
Adres
Doświadczenie
Informacje na temat zatrudnienia i doświadczenia
Opisz jedno swoje doświadczenie wspierania innej osoby w rozwoju (jeśli takie posiadasz).
Kursy i szkolenia
Jak daleko jesteś gotowy/a dojeżdżać na sesje tutorskie?
W jaki sposób możesz dojeżdżać na sesje?
Stwórz kilka zdań o sobie. Chcemy Cię lepiej poznać, więc opowiedz nam o tym, co jest dla Ciebie ważne, co lubisz, co Ci pomaga w rozwoju, a co przeszkadza, kogo podziwiasz, o czym marzysz. Nie musisz odpowiadać na wszystkie pytania. Są one jedynie wskazówką.
Zgody na przetwarzanie danych

Informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 1A, 40-202 Katowice; KRS: 0000294837, NIP: 9542619605, REGON: 240798176. 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@tdj.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz działania Administratora zmierzające do zawarcia ewentualnej umowy - art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres iod@tdj.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 7. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w rekrutacji. 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.